Privacy statement

PRIVACY STATEMENT & COOKIE BELEID

 

Hallo!

Sharindha Harhangi, eigenaar van SHVA, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

CONTACTGEGEVENS

SHVA

Telefoonnummer: 0648189744

kvk nr. 80544576

info@shva.nl

 

IN HET KORT

Deze privacyverklaring is opgesteld om onze en jouw privacy te waarborgen. Op deze pagina vind je meer informatie over het verzamelen en verspreiden van informatie voor de website SHVA.

 

INFORMATIE AUTOMATISCH VASTGELEGD

Deze website maakt gebruik van verschillende webanalysetools (zoals Google Analytics) om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Deze hulpmiddelen gebruiken ‘cookies’, dit zijn tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst, om standaard internetloginformatie en bezoekersgedrag in anonieme vorm te verzamelen. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd over je gebruik van de website (inclusief jouw IP-adres) wordt verzonden naar Google en soms naar andere verkopers. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het gebruik van de website door bezoekers te evalueren en om statistische rapporten over de website-activiteit voor SHVA te verzamelen. Deze gegevens zijn geanonimiseerd.

SHVA zal nooit (en zal geen derde partij toestaan) de statistische analysetool gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van bezoekers van deze site bij te houden of te verzamelen. De leveranciers van Web Analytics koppelen je IP-adres niet aan andere gegevens die door hen worden bewaard. Noch SHVA, noch de Web Analytics-leveranciers zullen een IP-adres koppelen of proberen te koppelen aan de identiteit van een computergebruiker. SHVA zal geen enkel gegeven van deze site koppelen aan enige persoonlijk identificeerbare informatie van welke bron dan ook, tenzij jij die informatie expliciet indient via een invulformulier op SHVA.

Het is mogelijk om Google Analytics in zijn geheel uit te schakelen door de Google Analytics Opt-Out Extension te installeren: Google Analytics Opt-Out Extension. Andere manieren om Google Analytics in zijn geheel uit te schakelen kun je nalezen via deze https://support.google.com/analytics/answer/1009696?hl=nl.

 

COOKIES UIT- EN INSCHAKELEN

Cookies make the web tick and hold it together. Maar… Je hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren door de instellingen in je browser aan te passen. Het Cookiebeleid van SHVA voldoet aan de nieuwe AVG-richtlijnen.

Deze site maakt ook gebruik van functionele cookies. Functionele cookies zijn nodig om de website te laten werken. Een voorbeeld van een functionele cookie is het opslaan van de producten die de bezoeker in het winkelmandje plaatst. Ook als je ‘ingelogd blijven’ aanvinkt bij het inloggen, worden cookies geplaatst. Bij een later bezoek word je dan automatisch ingelogd, wat voor veel gebruikers erg prettig werkt. Deze voorbeelden vallen in de categorie functionele cookies.

 

EXTERNE LINKS

Deze site bevat links naar andere sites. SHVA is niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of de inhoud van dergelijke websites.

 

PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wanneer je een vraag achterlaat vraagt SHVA om jouw naam en e-mailadres. Als je een product koopt, vraagt SHVA ook om jouw naam en e-mailadres. SHVA gebruikt andere informatie, zoals de URL van jouw website, je e-mailadres en andere informatie alleen om contact met je op te nemen over updates op SHVA. Jouw persoonlijke informatie zal voor geen enkel doel aan iemand worden doorgestuurd.

 

VEILIGHEID

Deze site heeft beveiligingsmaatregelen om verlies, misbruik en wijziging van de informatie onder de controle van SHVA te beschermen.

 

CONTACT OPNEMEN

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, de praktijken van deze site of hoe jouw informatie op deze website wordt gebruikt, kun je contact opnemen met SHVA door een e-mail te sturen naar info@shva.nl.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

SHVA verwerkt je persoonsgegevens in haar administratie wanneer je gebruik maakt van onze diensten (klanten) of wanneer je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Geslacht

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Bankrekeningnummer

IP-adres

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

SHVA heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders worden dan ook geadviseerd betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat SHVA zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via de mail: info@shva.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

SHVA verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren

SHVA verwerkt ook persoonsgegevens indien dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

SHVA maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, bijvoorbeeld, door je kredietwaardigheid aan te tasten.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

SHVA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De hieronder genoemde bewaartermijnen, die vastgesteld zijn door de Belastingdienst, worden gehanteerd:

 

Soort document

Bewaartermijn

Gegevens van onroerende zaken en rechten op onroerende zaken

10 jaar

Basisgegevens als het grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, voorraadadministratie, in- en verkoopadministratie en loonadministratie

7 jaar

E-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering

7 jaar

Overige gegevens:
loonbelastingverklaringen of formulieren met de gegevens voor de loonheffingen, kopieën van het identiteitsbewijs en kopieën van beschikkingen of verklaringen die je van je werknemer hebt gekregen

5 jaar

 

Bron: Belastingdienst.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

SHVA verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

SHVA gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SHVA en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@shva.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

SHVA wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

SHVA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de mail: info@shva.nl.

 

SHVA maakt op deze website gebruik van cookies. We gebruiken cookies alleen voor het bijhouden van statistieken en functionele doeleinden. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van de cookies zoals omschreven in onze privacy statement.